Easter Milk Nonpareils – white background

milk-chocolate-easter-nonpareils-2